You are here:  / Manhattan biuro nieruchomości legnica / symulator automatu do gier

symulator automatu do gier

post by related

related post

deweloper (4)Kto odpowiada za wady w mieszkaniu deweloperskim?
Za wady w mieszkaniu deweloperskim ponosi jego sprzedawca, czyli deweloper. Rękojmia za wady fizyczne należny się, jeśli zmniejszają one wartość oraz użyteczność lokalu.
W przypadku, gdy w mieszkaniu brak jest przewidzianego w umowie sprzętu i wyposażenia mówimy o tzw. stanie niezupełnym. Często deweloper reklamację składa do swojego podwykonawcy, który naprawia usterki w ramach gwarancji.
Niektórzy deweloperzy w umowie podpisywanej z nabywcą umieszczają zapis, że nie odpowiadają za wady, które ujawnią się już po tzw. okresie gwarancyjnym. Warto zwrócić na to uwagę przed sfinalizowaniem transakcji i dążyć do zmiany tego zapisu.
Oprócz wad fizycznych wyróżnia się także wady prawne. Wyróżnia się ją w momencie, gdy sprzedawana rzecz jest własnością osoby trzeciej. Zdarza się to jednak stosunkowo rzadko.
Czas obowiązywania rękojmi rozpoczyna się w momencie odbioru lokalu – podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Wygasa ona po 3 latach. Termin ten nie obowiązuje jeśli deweloper celowo zataił wady ukryte lokalu.

Przeczytaj także inne nasze artykuły o budownictwie:

symulator automatu do gier
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)